Förebyggandet av olyckor

Olycksförebyggande nätverk producerar och distribuerar information om olycksförebyggande till befolkningen. Olycksförebyggande material kan beställas och användas kostnadsfritt, till exempel av dem som arbetar inom social-, hälso-, utbildning, räddnings- och utbildningssektorn eller med frivilliga.

På kampanjsidorna finns det mer material att ladda ner http://www.kotitapaturma.fi/

Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.
Produkter
Växla Nav